Sản Phẩm

Inox tấm / cuộn

Thép không rỉ thanh

Thép tấm cán nóng

Thép lá cán nguội

Tole kẽm / Thép mạ kẽm

Thép cây tròn

Nhôm thông dụng (nhôm tấm/ cuộn)

Nhôm đặc chủng : A5052/A6061/A7075

Nhôm cây đặc, nhôm ống, thanh la, thanh định hình (U, V, Hộp)