Sản Phẩm

Inox tấm / cuộn

Thép không rỉ thanh

Thép tấm cán nóng

Thép lá cán nguội

Tole kẽm / Thép mạ kẽm

Thép cây tròn

Nhôm tấm chống trượt (nhôm tấm/ cuộn)

Nhôm tấm A1050/A5052/A6061

Nhôm cây đặc, nhôm cây rỗng, thanh la, thanh định hình (U, V, Hộp)